Werkgemeenschap

ACHTERGROND
In de afgelopen jaren zijn er rond Klooster Nieuw Sion (KNS) drie gemeenschappen ontstaan die samen één gemeenschap vormen. Het zijn de werk-, getijden– en woongemeenschap van KNS. Ieder van deze gemeenschappen heeft een eigen set leefregels. Iedereen in de kloostergemeenschap is lid van de werkgemeenschap. Degene die zich willen toewijden aan het getijdengebed op KNS kunnen daarnaast ook lid van de getijdengemeenschap worden. Van de leden van de getijdengemeenschap woont een deel op KNS; deze leden vormen de woongemeenschap. Tenslotte wonen sinds het voorjaar van 2021 ook jonge mensen tijdelijk op het klooster, zij vormen de vierde gemeenschap: Jong Nieuw Sion. Hieronder een korte beschrijving van onze werkgemeenschap.

WERKGEMEENSCHAP
De werkgemeenschap is de oudste en grootste gemeenschap van KNS. Iedereen die regelmatig wil komen werken op KNS en dat wil doen met respect voor de Visie & Missie en de zes kernwaarden van KNS is welkom ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Het werk wordt op vrijwillige basis gedaan en leden van de werkgemeenschap ondertekenen een vrijwilligersovereenkomst waarin afspraken over hun inzet worden gemaakt. Daarnaast beloven zij zich te houden aan de ‘Leefregels voor de werkgemeenschap’ waarin o.a. afspraken over stiltezônes in het klooster en respectvolle omgang met elkaar staan. Veel leden van de werkgemeenschap komen naar de wekelijkse vrijdagse klussendagen. Op die dagen zijn een (moes)tuin-, klussen- en interieurgroep actief die ieder een eigen coördinator hebben. Andere leden van de werkgemeenschap zijn actief in talrijke werkgroepen op het gebied van bestuur, programmaontwikkeling of gastenontvangst. Alle leden van de werkgemeenschap – op dit moment zo’n 120 personen – ontvangen een interne nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor regelmatige vrijwilligersbijeenkomsten.

 

Nieuwsbrief Nieuw Sion

Wil je op de hoogte blijven van wat er in Nieuw Sion gebeurt? Meld je dan hieronder aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Zoeken Sluiten Menu arrow-down arrow-right twitter facebook logo2