Lees verder

Engelen op Nieuw Sion

Na succesvolle exposities te hebben gehad in vele kerken in ons land exposeert Ela Venbroek nu haar engelenbeelden in onze kloosterkerk en de gang naast de kerk. Ela Venbroek-Franczyk kwam 35 jaar geleden naar Nederland en bouwde hier een bestaan op als kunstenares, restauratrice en beeldhouwster. Vooral in haar woonplaats Deventer heeft ze veel werk uitgevoerd waaronder snijramen die de bovenlichten van deuren in de binnenstad sieren.  Inspiratie voor haar grote en kleine engelen deed ze op tijdens een zoektocht naar de kern van de eenvoud die haar jeugd en opleiding in Polen karakteriseerde. Elke engel die zij maakt of liever laat maken door haar ogen heeft een individueel karakter, een eigen naam en vooral een eigen verhaal. Zij laat het ruwe hout voor zichzelf spreken en weet met een enkele toevoeging en een voorzichtige bewerking het beeldhouwwerk tot leven te wekken.

De expositie in Klooster Nieuw Sion wordt op vrijdagmiddag 13 september om 15.00 uurgeopend door pastor Marinus van den Berg. Hij maakte toepasselijke gedichten bij Ela’s engelenbeelden. Aansluitend zal Ela Venbroek meer vertellen over de totstandkoming  van de engelen en de betekenis daarvan. Om 16.00 uur wordt de opening afgesloten met een getijdengebed in de kloosterkerk, waarin Peter Dullaert zal voorgaan.

De engelen expositie is dagelijks geopend  van zaterdag 14 september tot en met zondag 24 november 2019. Iedere dag van de week van 14:00 uur tot 17:00 uur. De expositie is gratis toegankelijk, ter bestrijding van de onkosten kunt u een gift in een daarvoor bestemde bus doen.
Voor meer informatie:  www.atelierela.nl   tel. 0641040957

 

Activiteiten tijdens de engelenexpositie

Doorlopende filmvertoning: Tijdens de expositie wordt de film ‘De geboorte van een Engel’ over het ontstaan van de engelenbeelden, vertoont in de kerkgang naast de kloosterkerk.
Lezing Peter Dullaert:  Op zondagmiddag 29 september verzorgt Peter Dullaert – theoloog en directeur van Nieuw Sion – een lezing over engelervaringen in de bijbel en in de huidige tijd. Aanvang: 14.00 uur. In de kapittelzaal. Voor koffie/thee wordt gezorgd.Toegang gratis. Collecte ter bestrijding van de onkosten na afloop.
Lezing Ela Venbroek: Op zondagmiddag 27 oktober verzorgt Ela Venbroek een lezing over het ontstaan van haar engelenbeelden en de betekenis die zij daaraan geeft. Aanvang: 14.00 uur. In de kapittelzaal. Toegang gratis. Voor koffie/thee wordt gezorgd. Collecte ter bestrijding van de onkosten na afloop.
Evensong: Op zondagavond 24 november is er een viering in de kloosterkerk met een iconenwijding en met aandacht voor engelenexpositie die die zondag sluit. Muzikale medewerking wordt verleend door  het koor van de Oecumenische Basisgemeente uit Apeldoorn. Voorganger: Peter Dullaert. Kerk open: 19.00 uur.  Aanvang: 19.30 uur. Collecte ter bestrijding van de onkosten na afloop.
Houd de herinnering levend! Wilt u de beelden van de engelen die u zag voor ogen houden ? In de kerkgang zijn engelenkaarten met afbeeldingen van Ela’s engelenbeelden te koop. De beelden zelf kunt u ook verwerven. Een prijslijst met nadere omschrijving en reserveringsformulier ligt tijdens de expositie in de kerkgang naast de kerk en is eveneens bij de poortwachters te verkrijgen.

P.S. Na beide lezingen op de laatste zondag van de maanden september en oktober is het mogelijk mee te doen aan een rondleiding door de kloostergebouwen. Aanmelden via info@nieuwsion.nl . Kosten € 7,50 p.p.

Locatie: Nieuw Sion
Vulikerweg 6
7431 PJ Diepenveen

Je kunt voor dit evenement niet online reserveren.

Zoeken Sluiten Menu arrow-down arrow-right twitter facebook logo2