Nalaten aan Klooster Nieuw Sion

Net als u staan steeds meer Nederlanders open voor het idee om na te laten aan een goed doel. Dit omdat ze het belangrijk vinden dat er ook na overlijden wordt doorgewerkt aan hun idealen. Voor Klooster Nieuw Sion zijn nalatenschappen van groot belang voor de instandhouding van ons kloostercomplex en de groei van onze gemeenschap en missie.

Klooster Nieuw Sion wil een gastvrije plek en gemeenschap blijven waar mensen dichter bij God, bij zichzelf, bij de medemens en de natuur kunnen komen door stilte en gebed, arbeid en gastvrijheid vanuit een christelijke, neo-monastieke spiritualiteit.

    • We hopen blijvend een plek te kunnen bieden waar verstilling en bezinning centraal staat zodat meer en meer mensen daar gebruik van kunnen maken.
    • We hopen dat onze woongemeenschap mag groeien zodat we over nog sterkere schouders beschikken om bidden en werken dagelijks in te blijven vullen.
    • We hopen dat Nieuw Sion een inspirerende plek mag zijn voor nieuw te vormen gemeenschappen.
    • We hopen dat Nieuw Sion als voorbeeld mag dienen van een gemeenschap die duurzaam samenleven in alle facetten vorm geeft.

Testament
Als u wilt nalaten aan een goed doel zoals Nieuw Sion, dan heeft u een testament nodig. Deze maakt u bij de notaris. U kunt ons begunstigen met een erfstelling of een legaat.

Belastingvrij
Over erfenissen moet belasting worden betaald. Klooster Nieuw Sion is daarvan vrijgesteld omdat ze een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI). Uw nalatenschap komt zo volledig ten goede aan de ontwikkeling van het klooster.

Hebt u vragen?
Via het testament kunt u uw liefde en verantwoordelijkheid voor de aarde op een heel bijzondere manier doorgeven. Wilt u daar meer over weten? Wij gaan graag met u in gesprek. Uiteraard is alles wat wij bespreken vertrouwelijk en bent u tot niets verplicht.
Mail: info@nieuwsion.nl | Tel: 06 – 8310 9604

Nieuwsbrief Nieuw Sion

Wil je op de hoogte blijven van wat er in Nieuw Sion gebeurt? Meld je dan hieronder aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Zoeken Sluiten Menu arrow-down arrow-right twitter facebook logo2