Over ons

Onze visie
Klooster Nieuw Sion – de voormalige Abdij OLV van Sion – is zowel wat geschiedenis als gebouwen betreft belangrijk religieus en cultureel erfgoed, ingebed in de Sallandse samenleving. Onze oecumenische gemeenschap wil dit erfgoed bewaren en verder bouwen op de erfenis die de monniken achterlieten. We willen in de vaak hectische maatschappij een plek bieden om op adem te komen, inspiratie op te doen en plaats te maken voor het onzegbare. 

We doen dit met drie gemeenschappen, die elkaar deels overlappen: een getijdengemeenschap waarmee viermaal daags gebeden wordt, een woongemeenschap die het klooster vult met een continue, levendige aanwezigheid, en een werkgemeenschap die het klooster en de tuinen in goede staat houdt en bezoekers ontvangt. Daarnaast woont een groep jonge mensen tussen de 20 en 30 jaar als tijdelijke leden van de getijdengemeenschap bij ons. Deze groep heet ‘Jong Nieuw Sion’.

Klooster Nieuw Sion is een gastvrije plek. De kloosterkerk en het getijdengebed, de gastentuin en de Mariakapel zijn open voor iedereen. Het gastenverblijf biedt de mogelijkheid om te overnachten. In de koffieschenkerij zijn vele soorten van ontmoeten mogelijk. Daarnaast stellen we ruimtes ter beschikking aan groepen van buiten. Wij ontvangen en begroeten onze gasten vanuit de gedachte dat elk mens een kind van God is en we hopen dat zo te doen dat iedereen zich ook als zodanig gezien en ontvangen voelt.

De gastenontvangst en andere activiteiten van Nieuw Sion worden zo vormgegeven dat ze met redelijke kostenvergoedingen bijdragen aan een gezonde kloostereconomie, die het financieel mogelijk maakt het monumentale erfgoed in stand te houden en bij onze missie passende activiteiten te ontplooien. 

Wij zoeken een respectvolle en behoedende omgang met de aarde en de natuur, die ons zijn toevertrouwd en die ons dragen. We doen dit expliciet in onze (moes)tuin; in het gastenaanbod van wandelingen en (natuur)retraites; bij het duurzaam bouwen en beheren; en door zoveel mogelijk te werken met lokale ingrediënten en inkoop.

Bij alle activiteit behoeden wij de stilte op bepaalde tijden en plaatsen in het klooster, opdat er voor ieder op elk moment ruimte is om met aandacht te leven en Gods stem te verstaan.

Meer over de geschiedenis van ons klooster vind je hier.

Bijdragen aan de missie van Nieuw Sion
Bijdragen aan onze missie kan op veel manieren. Bijvoorbeeld door je aan te melden als vrijwilliger, door voor ons te bidden of door ons financieel te steunen. Voor de mogelijkheden om ons financieel te steunen: kijk op deze pagina.

Nieuwsbrief Nieuw Sion

Wil je op de hoogte blijven van wat er in Nieuw Sion gebeurt? Meld je dan hieronder aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Zoeken Sluiten Menu arrow-down arrow-right twitter facebook logo2