Paasgroet maart 2021

Paaswens 2021

Dit jaar is het voor de tweede keer op rij dat het Paasfeest zowel liturgisch als in de familie alleen in heel kleine kring gevierd kan worden. Dat hadden we vorig jaar niet gedacht en zeker niet gehoopt. De meesten van ons zullen Pasen dus noodgedwongen thuis moeten vieren. Vanuit die achtergrond zijn er bepaalde aspecten van de bijbelse Paasverhalen die extra opvallen.

In de eerste plaats dat de eerste Paaservaringen werden opgedaan in persoonlijke ontmoetingen of in een twee- of drietal. Zo is Maria Magdalena de eerste die de Verrezene in de tuin ontmoet. (zie: Joh. Hfst. 20 vs. 11-18) Petrus en Johannes gaan volgens de evangelist Johannes als eersten het lege graf binnen (zie: Joh. Hfst. 20 vs. 1-10), terwijl Marcus vertelt dat Maria van Magdala, Maria van Jakobus en Salomé de eersten zijn. (zie: Mc. Hfst. 16 vs. 1-8) De Emmaüsgangers ontmoeten Jezus met z’n tweeën op de weg naar Emmaus. (zie: Lc. Hfts 24 vs.13-35) Pas daarna verschijnt Jezus aan grotere groepen leerlingen.

In de tweede plaats blijkt uit het Johannes-evangelie dat de leerlingen na Jezus’ kruisdood achter gesloten deuren verbleven uit angst voor de joden. (zie Joh. Hfst 20 vs.19) In deze tijd waarin velen thuis zitten krijgt dit verhaal uit angst voor besmetting een nieuwe actualiteit. Het wordt dus weer behelpen met Pasen omdat we dit feest alleen in kleine kerkelijke of familiekringen kunnen vieren. En tegelijkertijd biedt dat een kans om dichter bij die eerste Paaservaringen die een ontmoeting met de Levende die persoonlijk is of in een klein groepje geschiedt, opnieuw te beleven. Hoe dan ook toch een gezegend oftewel zalig Paasfeest gewenst vanuit Klooster Nieuw Sion!

Mede namens de hele kloostergemeenschap,
 
Peter & Marten

PS. Op zaterdag 23 april is er een bedank drive-in voor alle mensen die een zonnepaneel hebben gegeven. Heb je wel gedoneerd en op 10 april nog geen uitnodiging gehad? Mail dan naar: info@nieuwsion.nl We hebben namelijk niet alle mailadressen van de sponsoren.

Facebook
Website
Nieuw Sion –  info@nieuwsion.nl – IBAN: NL 76 TRIO 0254 7797 43 t.n.v. Stichting Nieuw Sion


Ontmoeting – Stilte – Bezinning

Nieuwsbrief Nieuw Sion

Wil je op de hoogte blijven van wat er in Nieuw Sion gebeurt? Meld je dan hieronder aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Zoeken Sluiten Menu arrow-down arrow-right twitter facebook logo2