Getijdengemeenschap

ACHTERGROND
In de afgelopen jaren zijn er rond Klooster Nieuw Sion (KNS) drie gemeenschappen ontstaan die samen één gemeenschap vormen. Het zijn de werk-, getijden- en woongemeenschap van KNS. Ieder van deze gemeenschappen heeft een eigen set leefregels. Iedereen in de kloostergemeenschap is lid van de werkgemeenschap. Degene die zich willen toewijden aan het getijdengebed op KNS kunnen daarnaast ook lid van de getijdengemeenschap worden. Van de leden van de getijdengemeenschap woont een deel op KNS; deze leden vormen de woongemeenschap. Tenslotte wonen sinds het voorjaar van 2021 ook jonge mensen tijdelijk op het klooster, zij vormen de vierde gemeenschap: Jong Nieuw Sion. Hieronder een korte beschrijving van onze getijdengemeenschap.

GETIJDENGEMEENSCHAP: De getijdengemeenschap bestaat uit leden van de werkgemeenschap die zich willen toewijden aan het getijdengebed dat driemaal daags op KNS wordt gebeden. Van leden van de getijdengemeenschap wordt verwacht dat zij minimaal één dagdeel per week werken op KNS en daarnaast minimaal éénmaal per week een getijdengebed bijwonen. Leden van de getijdengemeenschap kunnen voorganger in het getijdengebed zijn maar even waardevol is het meedoen aan de getijden zonder erin voor te gaan. Voor de leden van de getijdengemeenschap is een speciaal vormingsprogramma dat bestaat uit een maandelijkse vormingsavond over monastieke waarden. Er is een eigen set leefregels voor de getijdengemeenschap. Vanwege de deelname aan het getijdengebed en de gerichtheid op monastieke waarden is het vanzelfsprekend dat leden van de getijdengemeenschap onze christelijke identiteit kunnen beamen. De eerste groep aspirantleden van de getijdengemeenschap – een kleine 20 leden – hoopt nog vóór Kerstmis officieel toe te treden.

 

Nieuwsbrief Nieuw Sion

Wil je op de hoogte blijven van wat er in Nieuw Sion gebeurt? Meld je dan hieronder aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Zoeken Sluiten Menu arrow-down arrow-right twitter facebook logo2